Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде

"Күміс университет"тұжырымдамасы

1


Ұраны. Cogito Ergo Sum мен ойлаймын, сондықтан мен бармын.

 

"Күміс жас" адам өмірінің рухани және интеллектуалдық бай кезеңі. Өмірге деген парасатты көзқарасты және ондағы болып жатқан өзгерістерге бейімделу қажеттілігін түсіну уақыты келеді. Осыған орай "Күміс университеттің" мақсаты, міндеттері мен қағидаттары қалыптасты.

 

Мақсаты жаңа орта қоғамдағы және Smart кеңістігіндегі егде жастағы адамдардың өмірдегі маңызды және белсенді әлеуметтік контекстпен байланысын сақтау.

 

Міндеттері

-       Егде жастағы адамдардың қазіргі өмірге тиімді бейімделуі үшін топтық және жеке деңгейде өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі жетілдіру үшін қолайлы жағдайлар жасау.

-       Құрдастарымен қарым-қатынас ағыны мен қарым-қатынас шеңберін және қолдауға көмектесу, олар көбінесе "күміс жастағы" өкілдері үшін жеткіліксіз.

-       Шығармашылық белсенділік арқылы өмірге деген оң көзқарасты сақтау.

-       Дене белсенділігін ынталандыру.

-       "Күміс жас" өкілдерінің отбасы мүшелерімен және қоғаммен үйлесімді қарым-қатынас орнатуына ықпал ету.

-       Құқықтық және қаржылық сауаттылықты арттыру.

-       Цифрлық сауаттылықты арттыру, цифрлық қоғам жағдайларына бейімделу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды меңгеруге көмектесу.

-       Оқытуды жеңіл режимде ұйымдастыруға міндетті.

 

Принциптері

-       Герменевтикалық білімнің бағыты білімге емес, түсінуге бағытталған.

-       Тәжірибе алуға емес, өзінің жинақталған өмірлік және кәсіби тәжірибесін ұғынуға және ресімдеуге бағдарлау.

-       Дүниетанымдық білім және өзін-өзі тәрбиелеу онтологиялық толықтыруға емес, өзіңіздің интеллектуалды жүгіңізді жобалауға және қайта қарастыруға бағытталған.

-       Пайдаланушы дағдылары мен ең алдымен, өзіне-өзі қызмет көрсетуге бағытталған.

2 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – де "Күміс университет" тұжырымдамасы "Күміс жас" өкілдерінің университеттің ресми онлайн білім беру платформасында орналастырылған онлайн курстардан өтуі арқылы жүзеге асырылады-OpenKazNU (https://open.kaznu.kz/). Онлайн курстар интуитивті құрылымға ие және өз дағдыларын жетілдіргісі келетін қарт адамдар үшін тамаша таңдау болып табылады. Тегін онлайн-курстардың арқасында тыңдаушылар қызықты пәнді жаңа білім алу үшін оқи алады, мысалы, тарих, философия немесе жаңа технологиялар бойынша-іске қосылған онлайн курстардың тізімі өте кең:

 3

"Күміс университет" Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ онлайн курстарының тізімі

Шығыстану

Ақпараттық технологиялар

Давайте говорить по-японски

Information and Communication Technologies

Разговорный корейский

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Қытай тілі

Информационно – коммуникационные технологии

Туризмге арналған қытай тілі

Программалауға кіріспе

Журналистика

Физика

История казахской журналистики

Механика

Радиожурналистика

Повторное использование отходов

Фотожурналист шеберлігі

Основы утилизации отходов

Философия және саясаттану

Филология

Философия

Қазақ әдебиеті

Мәдениеттану

Ағылшын тілі

Саясаттану

Заң ғылымы

Әлеуметтану

Конституционное право Республики Казахстан

Жоғары мектеп педагогикасы

Правоохранительные органы Республики Казахстан

Психология на казахском языке

Биология

Культурология

Адам және жануарлар физиологиясы

Педагогика высшей школы

Экономика

Психология на русском языке

Менеджмент

Sociology

 

Философия на русском языке